« Voltar

Logman a.s., Košice - Kalinčiakova

O stredisku

Priestory, vybavenie, služby
Stredisko Logman a.s. v Košiciach sa radí medzi najmodernejše nefro-dialyzačné strediská na Slovensku. Klinika sídli v novej účelovej budove v areáli FN L. Pasteura. Okrem iného poskytuje nové pracovisko priestor pre 22 lôžok pre liečbu dialyzovaných chorých s možnosťou individuálneho relaxu počas liečby a veľkoryso pojektované ambulatné priestory s osobitnými priestormi pre chorých liečených peritoneálnou dialýzou. Nezabudlo sa ani na priestory pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu medikov a lekárov špecialistov.

Centrum poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť ako ambulantná, diagnostická a liečebná, zahŕňajúca všetky moderné mimotelové metódy liečby na najnovších prístrojoch. Rutinne sa vykonávajú diagnostické biopsie obličky v spolupráci s Ústavom patológie FN LP. V prípade závažných intoxikácii vykonávame hemoperfúzie, liečebné plazmaferézy a akútne hemodialýzy. Úzko spolupracujeme s oddelením akútnej a intenzívnej medicíny (OAIM) vo FN LP, kde sme spoločne zaviedli kontinuálne eliminačné metódy (CVVH, CVVHDF). Nefrologická klinika pracuje v nepretržitom režime 24 h denne, 7 dní v týždni.

Personál a kontakty:
    garant:

    MUDr. Peter Mizla
    peter.mizla@logman.sk
    055/ 615 2946
    0915 755 782

    lekári:
    MUDr. Patrik Vrbjar
    patrik.vrbjar@logman.sk

    MUDr. Andrea Gočalová
    andrea.gocalova@logman.sk

    MUDr. Mariana Toperczerová
    mariana.toperczerova@logman.sk

    MUDr. Petra Hrabčáková, PhD.
    petra.hrabcakova@logman.sk

    vedúca sestra:
    Mgr. Alena Antoníková
    alena.antonikova@logman.sk
    055/ 615 2948

    ambulancia: 055/ 615 2947
    sála: 055/ 615 2948, 0905 873 504
    fax: 055/ 622 3914

POZOR!
Vyšetrovaní budú iba pacienti aktuálne telefonicky objednaní!
Pôvodné termíny na nefrologický odber je potrebné vopred telefonicky potvrdiť na tel.č. ambulancie príslušného strediska.

Está em boas mãos
MUDr. Peter Mizla
Diretor Clínico
Mgr. Alena Antoníková
Enfermeiro Chefe
EquipamentoNúmero de turnos: 3
Email
  • 5008 CorDiax
Modalidades oferecidas
  • APD
  • CAPD
  • ONLINE HDF
  • High-Flux HD
 
Mantenha-se em contacto
Endereço
Kalinčiakova 39
040 01 Košice
Eslováquia
Direções
Contacte-nos
+421 55 615 2948
+421 55 622 3914
Horário de abertura
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00