« Voltar

Logman a.s., Bratislava-Kramáre

O stredisku

Priestory, vybavenie, služby
Nefrodialyzačné stredisko sídli vo Fakultnej nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch v Bratislave. V priestoroch pavilónu KIGM sídli priestorovo náročnejšia časť strediska orientovaná na liečbu pacientov zaradených do pravidelnej – chronickej dialyzačnej liečby. Jej súčasťou je aj nefrologická ambulancia. Akútna dialyzačná liečba je dislokovaná v priestoroch hlavnej budovy. V roku 2008 bola k stredisku pripojená druhá nefrologická ambulancia so sídlom v poliklinickej časti FNsP L. Dérera na Kramároch.

Poskytujeme dialyzačnú liečbu, hemodialfiltráciu, hemoperfúziu, liečebnú plazmaferézu a peritoneálnu dialýzu (CAPD, APD), pričom spolupracujeme s pracoviskami nielen na území Bratislavy, ale i v rámci celej SR. V prípade potreby zabezpečujeme mimotelovú eliminačnú liečbu pacientov priamo v priestoroch Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny a na jednotlivých Jednotkách intenzívnej starostlivosti na klinikách a oddeleniach FNsP akad. L. Dérera. V ambulancii poskytujeme ambulantnú starostlivosť pacientom v rámci diagnostiky a liečby primárnych chorôb obličiek, močových ciest, ako i sekundárnych ako napr. pri cukrovke, vysokom krvnom tlaku, cievnych, reumatologických, systémových a ďalších ochoreniach.

V rámci dialyzačnej liečby zabezpečujeme hemodialyzačnú liečbu u pacientov s akútnym renálnym zlyhaním a s ireverzibilným renálnym zlyhaním a podpornú hemodialyzačnú liečbu u pacientov po transplantácii obličky s nedostatočnou funkciou štepu v úzkej spolupráci s Transplantačným centrom v Bratislave. Pracujeme v trojzmennej prevádzke, je zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba.

Personál a kontakty:
    garant:

    MUDr. Peter Oláh
    peter.olah@logman.sk
    0915 755 784
    02/ 5954 4944

    lekári:
    MUDr. Karin Drdová
    karin.drdova@logman.sk
    02/ 5954 2327

    MUDr. Adela Palfiová
    adela.palfiova@logman.sk

    Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
    adrian.oksa@logman.sk

    vedúca sestra:
    Dipl. sestra Iveta Šugárová
    iveta.sugarova@logman.sk
    0908 678 098
    02/ 5954 2678

    ambulancia: 02/ 5954 2338
    sála: 02/ 5954 2301
    akútna dialýza: 02/ 5954 2828
    fax: 02/ 5954 2678

Ordinačné hodiny:
    1. ambulancia (hlavná budova nemocnice)
   
Utorok: 7:30 - 16:00
    Streda: 12:00 - 16:00
    Štvrtok: 7:30 - 16:00

    2. ambulancia (budova dialýzy - tzv. infekčný pavilón)
   
Utorok: 8:30 - 13:00
    Streda: 8:30 - 13:00
    Štvrtok: 11:30 - 16:00
    Piatok:  8:30 - 13:00

POZOR!
Vyšetrovaní budú iba pacienti aktuálne telefonicky objednaní!
Pôvodné termíny na nefrologický odber je potrebné vopred telefonicky potvrdiť na tel.č. ambulancie príslušného strediska.

Está em boas mãos
MUDr. Peter Oláh
Diretor Clínico
Iveta Šugárová
Enfermeiro Chefe
EquipamentoNúmero de turnos: 3
Email
  • 5008 CorDiax
Modalidades oferecidas
  • High-Flux HD
  • ONLINE HDF
  • APD
  • CAPD
 
Mantenha-se em contacto
Endereço
FNsP akad. L. Dérera, Limbová 5
831 01 Bratislava
Eslováquia
Direções
Contacte-nos
+421 2 5954 2338
+421 2 5954 2678
Horário de abertura
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
8:30 - 13:00
8:30 - 13:00
11:30 - 16:00
8:30 - 13:00